Ga verder naar de inhoud

Onthaal

Definities

Onthaal

Onthaal of onboarding verwijst naar alle formele en informele praktijk, beleid, en procedures die bestaan in een bedrijf om nieuwe werknemers te helpen aanpassen aan de organisatie. Er wordt actief vorm gegeven aan de eerste ervaringen van een nieuwe collega in de organisatie.

Socialisatie

Het socialisatieproces wordt gedefinieerd als “wederzijdse aanpassing tussen een organisatie en zijn nieuwe leden”. Nieuwkomers passen hierbij hun identiteit, rol en voorkeuren aan aan hun positie binnen de onderneming. De organisatie doet op haar beurt inspanningen om nieuwkomers te integreren in hun organisationele rollen en normen.


Invalshoek kennis delen: Hier vind je praktische tools om aan de slag te gaan met een goed onthaal van nieuwe medewerkers.

Goed onthaal en socialisatie vormen een laatste, maar noodzakelijke schakel in Aanwerven. Volgende tips & tricks helpen hierbij:

Tips & tricks

 • Rol­dui­de­lijk­heid

  Zorg ervoor dat nieuwe werknemers duidelijke informatie hebben over wat er van hen wordt verwacht en welke acties nodig zijn om hun doelen te bereiken.

 • Taak­be­heer­sing

  Bied trainingen en on­der­steu­ning aan zodat nieuwe werknemers zich bekwaam voelen in hun nieuwe rol en taken.

 • Sociale Acceptatie

  Creëer een wel­komst­cul­tuur waarin nieuwe werknemers zich ge­ac­cep­teerd en gewaardeerd voelen door hun collega's.

 • Sociale On­der­steu­ning en Mentoring

  Wijs ervaren werknemers toe als mentoren of rolmodellen voor nieuwe collega's om hen te begeleiden en te on­der­steu­nen. Hier vind je een voorbeeld van Lokaal bestuur Ninove.

 • Versterk Psy­cho­lo­gisch Kapitaal

  Investeer in het versterken van het psy­cho­lo­gisch kapitaal van nieuwe werknemers, zodat ze vertrouwen, optimisme, door­zet­tings­ver­mo­gen en veerkracht hebben in hun nieuwe rol.

 • Continue Evaluatie

  Evalueer regelmatig het ont­haal­be­leid en de in­ter­ven­ties om ervoor te zorgen dat ze effectief zijn en blijven voldoen aan de behoeften van zowel de organisatie als de nieuwe werknemers. Dit voorbeeld van Lokaal Bestuur De Panne kan hier nuttig bij zijn!

Het wetenschappelijk onderzoek naar onthaal toont aan dat het een duidelijk positieve impact heeft voor de werknemer en de organisatie.

Een hoge mate van wederzijdse (werknemer – organisatie) socialisatie leidt tot hoger zelfvertrouwen en hogere sociale acceptatie van de nieuwkomer. Dit leidt op zijn beurt tot betere prestatie, hogere jobtevredenheid, hogere toewijding aan het bedrijf, hogere intentie tot blijven en minder verloop van de werknemer.

Hoe ziet een goed onthaal er uit?

Een goed onthaal, of een effectieve socialisatie, van nieuwe werknemers wordt gekenmerkt door:

 • Rolduidelijkheid: gaat over het voldoende informatie hebben om te weten wat van je verwacht wordt en welke acties gewenst zijn om de aan jou gestelde doelen te kunnen bereiken.
 • Taakbeheersing: gaat over het gevoel in staat te zijn de taken in de job uit te voeren.
 • Sociale acceptatie: houdt in dat de werknemer aanvaard en verwelkomd wordt in de groep collega’s. Onderzoek toont aan dat een onthaalbeleid dat nieuwkomers op een gestandaardiseerde manier ervaringen in de nieuwe organisatie aanreikt er in slaagt om hen goed te socialiseren.

Een goed onthaalbeleid brengt dus op, voor de nieuwe medewerker & de organisatie, hier vind je een goed praktijkvoorbeeld.

Tips voor een goed onthaalbeleid

Het onderzoek naar welke acties en interventies een goed onthaal vormgeven is minder uitgebreid. We kunnen wel enkele tips geven:

 • On-the-job training waarbij nieuwe werknemers vaardigheden kunnen verwerven die ze in de uitvoering van de job nodig zullen hebben, draagt bij aan een goed onthaal.
 • Sociale ondersteuning & mentoring van de nieuwe collega lijken zinvol om in te zetten, bijvoorbeeld door meer ervaren werknemers als rolmodellen voor nieuwe collega’s te laten fungeren.
 • Een formeel onthaalbeleid waarin vaste en op maat elementen worden opgenomen is zeer nuttig.
 • Psychologisch kapitaal van nieuwe medewerkers versterken, geeft hun een stevige basis om de nieuwe functie in de organisatie op te nemen. Psychologisch kapitaal is een positieve staat van ontwikkeling waarin een persoon vertrouwen heeft in zijn capaciteiten om te slagen in een taak, optimistisch is, volhardt in haar doelen en veerkrachtig is bij tegenslagen. Psychologisch kapitaal kan versterkt worden door specifieke Psychologisch Kapitaal interventies, interventies uit positieve psychologie en stress management interventies.

Bij het luik Kennis Delen worden veel handige documenten voor het vlot verloop van Onthaal gedeeld.

De bronnen staan vermeld onderaan de halte Aanwerven.