Ga verder naar de inhoud

Halte Uitzwaaien

Op een weloverwogen manier afscheid nemen van een medewerker

Het onderzoek naar het nut van een uitgewerkt exit-beleid is heel schaars. Robuuste bevindingen die ondersteund worden door uitgebreid onderzoek, zijn er (nog) niet. We geven hierna de belangrijkste bevindingen mee.

Offboarding, maak het op maat

Offboarding is geen “one-size-fits-all”benadering. Niet elke vertrekkende werknemer heeft dezelfde noden of wil zich op dezelfde manier engageren. Vaak is het afhankelijk van het type medewerker dat de organisatie verlaat, de volgende job die iemand zal uitvoeren en de omstandigheden van het verlaten.

Offboarding, welke doelen wil je realiseren

Bij het nadenken over het afscheid nemen van een medewerker zijn er verschillende doelstellingen die je kan overwegen. Hou uiteraard rekening met wat we hiervoor reeds benoemden, ieder afscheid is anders en vindt plaats in andere omstandigheden.

Volgende doelen zijn te overwegen:

  • Informatie verzamelen: het kan nuttig zijn om te leren van de vertrekkende medewerker waarom hij de organisatie verlaat. Dit kan mogelijk zinvolle input leveren voor je HR-beleid. Hou uiteraard rekening met de omstandigheden van het vertrek en beschouw het als één bron van informatie. De checklist van Lokaal Bestuur Hulsthout is hierbij handig.
  • Overtuigen: mogelijk is er nog een zinvolle kans om een medewerker toch te overtuigen om aan boord te blijven van de organisatie.
  • Kans op terugkeer: het vertrek van een medewerker hoeft geen definitief afscheid te zijn. Indien je het zinvol acht, is het zeker de moeite om aan een medewerker mee te geven dat de deur niet gesloten is. En dat er in de toekomst misschien mogelijkheden zijn voor verdere samenwerking.
  • Impressie-management en employer brand: denk er aan dat ook het vertrek van een medewerker afstraalt op hoe je als organisatie overkomt.

Vaak wordt bij een afscheid een exit-interview georganiseerd (De Panne deelt hiervoor een leidraad). We hebben weet van één studie (let dus op, beperkte evidentie) die erop wijst dat het voeren van dergelijk gesprek de perceptie van de vertrekkende werknemer positief beïnvloedt.

In­vals­hoe­ken

Aguinis, H., Gomez-Mejia, L. R., Martin, G. P., & Joo, H. (2018). CEO pay is indeed decoupled from CEO performance: Charting a path for the future. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 16(1), 117-136.

DuVernet, A. M., Dierdorff, E. C., & Wilson, M. A. (2015). Exploring factors that influence work analysis data: A meta-analysis of design choices, purposes, and organizational context. Journal of Applied Psychology, 100(5), 1603-1631.

Williams, M. L., McDaniel, M. A., & Nguyen, N. T. (2006). A meta-analysis of the antecedents and consequences of pay level satisfaction. Journal of applied psychology, 91(2), 392-413.

Cerasoli, C.P., Nicklin, J.M., & Ford, M.T.(2014). Intrinsic motivation and extrinsic incentives jointly predict performance: A 40-year meta-analysis. Psychological bulletin, 140(4), 980.

Lievens, F. (2015). Handboek Human Resource management: Back to basics. Tielt, België: Lannoo

Vermeren, P. (2019). A skeptic’s HR Dictionary: The good, the bad and the partially true. Londerzeel, België: A4SK Consulting bvba.